С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

Живеем средно по 72,6 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2021 – 2023 г., е 72.6 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022) се увеличава с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-ниска от средната за страната – 73.5 години, сочат данните на проучването на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Шумен по периоди

Възраст

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.6 години, докато при жените е по-висока – 75.8 години. В област Шумен равнището на показателя е по-ниско от регистрираното средно за страната – при мъжете с 0.3 години, а при жените – с 1.5 години.

В сравнение с 2013 през 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е намаляла с 0.1 години. При жените наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при мъжете средната продължителност на предстоящия живот се увеличава с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2012 – 2014 г. – 6.9 години, а най-малка в периодите 2015 – 2017 г. и 2020 – 2022 г. – 5.9 години в полза на жените.

                                       1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен по пол и периоди

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2011 – 2013

72.7

69.4

76.1

2012 – 2014

73.1

69.7

76.6

2013 – 2015

73.5

70.3

76.9

2014 – 2016

73.9

70.8

77.1

2015 – 2017

74.2

71.3

77.2

2016 – 2018

74.3

71.3

77.3

2017 – 2019

74.2

71.0

77.6

2018 – 2020

73.7

70.5

77.0

2019 – 2021

72.4

69.5

75.6

2020 – 2022

71.3

68.5

74.4

2021 – 2023

72.6

69.6

75.8

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.3 години (Кърджали) и 66.5 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници – между 78.9 години за областите София (столица) и Кърджали и 74.9 години за област Видин.

За периода 2021 – 2023 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Враца (8.5 години), а най-малка – в област Шумен (6.3 години).

1 Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *