Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 430

Живеем по-кратко

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020) тя намалява с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Шумен по периоди

Възраст

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.5 години, докато при жените е по-висока – 75.6 години. Равнището на показателя за област Шумен е по-ниско от регистрираното средно за страната с 0.6 години при мъжете и с 1.8 години при жените.

Спрямо 2011 през 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е намаляла с 0.2 години. При жените наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.4 години, докато при мъжете се е увеличила с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010 – 2012 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2015 – 2017 г. – 5.9 години в полза на жените.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен по пол и периоди:

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2009 – 2011

72.6

69.3

76.0

2010 – 2012

72.5

68.9

76.0

2011 – 2013

72.7

69.4

76.1

2012 – 2014

73.1

69.7

76.6

2013 – 2015

73.5

70.3

76.9

2014 – 2016

73.9

70.8

77.1

2015 – 2017

74.2

71.3

77.2

2016 – 2018

74.3

71.3

77.3

2017 – 2019

74.2

71.0

77.6

2018 – 2020

73.7

70.5

77.0

2019 – 2021

72.4

69.5

75.6

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.7 години (Кърджали) и 67.2 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници – между 78.4 години за областите Кърджали и София (столица) и 74.3 години за област Видин.

За периода 2019 – 2021 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години), сочат данните на статистиката.

––––––––

1 Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година по възрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *