С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,082

Етнокултурни характеристики

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания, сочат окончателните данни на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“ във връзка с преброяването на населението през 2021 г.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група в област Шумен обхваща 81 907, или 57.9% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.3 процентни пункта.

Към турската етническа група в област Шумен са се самоопределили 44 263, или 31.3% от отговорилите лица. Относителният им дял се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2011 година.

В област Шумен към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 11 268, или 8.0% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 118 души, или 1.5%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 424 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 448, или 1.0% от отговорилите лица.

Обобщените данни можете да видите в прикачения файл.

Етно културни характеристики

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *