Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 806

Дискусия в Хуманитарната

Дискусия на тема “Повишаване на качеството на училищното образование чрез прилагане на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес”, организирана от СУ “Йоан Екзарх Български” събра на едно място партиращите училища по Национална програма „Иновации в действие“ – Средно училище „Владимир Комаров“, Велико Търново, Начално училище „Ил. Р. Блъсков“,  Шумен и гости от III Основно училище „Димитър Благоев“, Шумен и ЦДГ „Космонавт“.


“Още при стартирането на Програмата през 2017-2018 година СУ“Йоан Екзарх Български“ става иновативно училище. Така узаконява желанието си да създаде по-гъвкава организация на учебните единици и това е естествено продължение на повече от десетгодишната работа на училището по иновативни подходи в образователния процес. Настоящите IV б, III г, II г, I а класове имат привилегията да работят с променена работна организация на учебните часове и учебна среда.” – коментираха от училището.

Учебното заведение  е обезпечено с безжичен интернет и разполага с най-модерния образователен презентационен софтуер mozaBook, разполагащ с богат инсрументариум за генериране на учебна информация, игри и задачи по учебните предмети. Всички класни стаи са оборудвани с интерактивни мултимедийни тъч дисплеи и интерактивни дъски. На учениците от иновативните паралелки са предоставени персонални мултифункционални тъч устройства с два дисплея, а учителите разполагат със служебни лаптопи и таблети. Иновативното обучение включва ранно компютърно ограмотяване на учениците, усвояване на умения за блоково програмиране, интердициплинарен подход в обучението, дигитализиране на проектно-базирано обучение. Това дава възможност за повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на условия за творческо и интелектуално развитие. Проектното обучение превръща училището в желана територия и заздравява връзката между теорията и практиката, между класната стая и реалния живот.

Поредното събитие от мобилността за обмен на иновации по НП „Иновации в действие“ даде възможност на учителите и учениците от иновативните паралки  да покажт какво са постигнали при прилагането на иновативни подходи и дигитализиране на учебния процес. С цел споделяне на инструменти и добри практики екипите от специалисти от партниращите ни по програмата училища, заедно с придружаващите ги ученици, ще наблюдават учебни часове по български език, английски език, математика и човекът и природата в иновативните паралелки на СУ“Йоан Екзарх Български“. Така те ще представят потенциала на иновативните подходи в обучението и дигитализацията на образователния процес като действащ инструмент за повишаване качеството на образованието. 

По време на двудневното посещение от мобилността за обмен на иновации госуващите учители и ученици ще посетят заедно с домакините Двора на кирилицата в град Плиска и мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“- Шумен.


Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *