Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Гости от Молдова

На 16 ноември детска градина „Светулка“ град Шумен беше организатор и домакин на двустранен международен семинар за разпространение на резултати и добри практики от работата по проекти от Програма Еразъм+ на ЕК. В семинара участваха учители, директори на детски градини, университетски преподаватели и представители на общинските администрации от Тараклийски район на Молдова и Община Шумен. Делегацията от Молдова бе водена от Евгения Мандажи – началник на районен отдел „Образование“ на район Тараклия. От българска страна представител в семинара от общинската администрация беше началник на отдел „Образование, наука и развитие“ на община Шумен – Даниела Савчева.

Събитието беше организирано по повод желанието на образователни институции от Тараклийски район на Молдова, населен предимно с бесарабски българи, да внедрят в работата си с децата опита на шуменските детски градини и по-специално използване на възможностите на Програма Еразъм+, ETwinning и проектно базираното обучение.

Молдовските участници са насочили желанието си за черпене на добър опит и за сътрудничество към шуменските детски градини след внимателно проучване на опита на български детски градини в работа по проекти на Програма Еразъм+ и сериозните постижения именно на детските градини от Шумен. С разбирането, че европейските ключови компетентности оформят рамката на образованието, което съчетава концепции, успешни практики и овладяване на основни умения, молдовските учители желаят да провеждат качествено образование, което изисква промяна на средата, развитие на педагогическите специалисти и развитие на децата.

Целите на семинара бяха да се изведе и сподели добрият опит и по този начин да се даде отправна точка на запознаване на децата и учителите както с европейските, така и със самобитните национални ценности, така че да се преодоляват границите между страните на Европа – не само държавните, но и икономическите, социалните, културните, езиковите, религиозните и етническите; да се приеме различността у всеки като богатство и източник на нови измерения на красотата.

По време на семинара беше споделен опитът на шуменските детски градини в работата по проекти, които се финансират от програма Еразъм+ и са насочени към развиване на базовите компетентности на децата (математическата им компетентност, комуникативната им компетентност на български и на чужд език, културната им осъзнатост и творчество), към повишаване на квалификацията на учителите, към развитие на социални умения и активно гражданство, към използване на ICT в образователния процес, към изграждане на екологична култура, към опазване на културното наследство и традициите, към изграждане на екологичната култура у децата, към развитие на чувствителност и отношение по посока опазване на биоразнообразието и, в частност, на пчелите и много други.

От своя страна шуменските домакини имаха възможност да се запознаят с молдовската образователна система, с предизвикателствата пред педагогическата общност там, с традициите и постиженията в образованието на бесарабските българи в Тараклия.

В двустранния международен семинар взеха участие детските градини от град Шумен – организаторите от ДГ „Светулка“, ДГ „Братя Грим“, ДГ „Буратино“, „Космонавт“, ДГ „Пчелица“, ДГ „Слънце“, както и ДГ „Васил Левски” с. Черенча, ДГ „Славейче” с. Салманово и ДГ „Мечо Пух“ град Казанлък, които успешно реализират своите проекти по Програма Еразъм+, проекти ETwinning и по други национални програми. Участници от Молдова бяха директори на детски градини от район Тараклия, които обучават деца – бесарабски българи, Василиса Узун и Снежана Бондаренко, бившият заместник ректор на Тараклийския университет и директор на лицей „Св. Св. Кирил и Методий“ Мария Тодорова и Нина Топалова – секретар на българското дружество „Българска община в Република Молдова“.

Очаква се, че следствие семинара ще се генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности – децата, учениците, техните родители и близки, местната общност, педагогическите колегии, обществеността.

 

Коментари

  • Нина Топалова ноември 21, 2019 в 8:33 am

    Благодаря много за топлата среща и за полезната информация!!! Вярвам в дългогодишно и трайно партнерство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *