Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 1,039

Глътка въздух за 24 фирми

24 шуменски фирми са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания от началото на обявената извънредна епидемична обстановка до края на 2020 година, информират от шуменския офис на НАП.

Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, е дадена възможност нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин през изминалата 2020 година шуменските данъчни са събрали просрочени задължения в размер на 1 167 610,98 лв., като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите. Повече от 585 хил. лева от неплатени глоби към различни институции събра офисът на НАП в Шумен през изминалата 2020 година. Това са глоби на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, общини и др. Най-много – 226 845,68 лева  са събраните суми за просрочени глоби на КАТ и др. органи на МВР. До края на месец декември 43 647,67 лева са събрани от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната власт, съобщават от НАП-Шумен.

От НАП Шумен напомнят, че невнасянето на просрочени задължения води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Една от крайните мерки за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника. През 2020 година от служителите от офис Шумен са проведени 66 търга, като постъпленията от продадените вещи и имоти в хазната са в размер на 284 239,55 лева.

От местния офис на приходната агенция препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверяват онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП. При временни затруднения за плащането на просрочени задължения да потърсят своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *