Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 1,017

Глътка въздух за бизнеса

Заради възникналите затруднения на бизнеса и гражданите, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията заради COVID-19, общинската администрация в Шумен  предлага да бъдат приети мерки за частично компенсиране на щетите от ограниченията.

Въпреки  негативното въздействие върху общинския бюджет, в своя докладна до Общинския съвет, кметът Любомир Христов предлага да бъдат освободени от заплащане на такса по чл. 23, т. 2 от Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги  търговци, извършващи дейност в заведения за хранене и развлечения, ползващи тротоари, площади, улични платна и други  терени, общинска собственост, за разполагане на маси и столове (летни тераси) пред заведения за хранене и развлечения.

Предложението визира и освобождаване от заплащане на наем наематели на обекти – общинска собственост  по договор, чиято дейност е била преустановена със заповед на министъра на здравеопазването или на кмета на общината във връзка с извънредното положение.

Обстоятелствата за временно преустановяване на дейността на обектите се установяват с декларация и финансови документи, като регистрираните по ЗДДС търговци трябва да представят дневник за продажбите за периода на преустановяване на дейността, а търговците, които не са регистрирани по ЗДДС, да представят отчет от касовия апарат.

В случай, че таксите и наемите са заплатени за срока на действие на забраната за извършване на дейност, ще бъдат прихванати от дължимите суми за следващи периоди.

Предложението на шуменския кмет ще се обсъжда на предстоящата на 28 януари сесия на Общинския съвет.

 

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *