С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Глоба до 4000 лв. за нерегламентирано сметище

Работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Шумен се проведе днес. Тя е инициирана от кмета на община Шумен проф. Христо Христов с основна цел набелязване на мерки за превенция и контрол на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, кампания за набиране на излезли от употреба автомобилни гуми за периода 15-27 април и обсъждане на въпроси, предложени от кметовете на населените места. В срещата участваха зам.-кметът по „Строителство и екология“ Николай Симеонов, секретарят на община Шумен Христо Павлов и инж. Живка Атанасова, гл. експерт „Екология“.

На кметовете бяха напомнени ангажиментите във връзка с правомощията, които имат, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци, дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.

Проф. Христо Христов отправи предложение срещите с кметовете на кметства и кметските наместници да се провеждат регулярно. Първата работна среща е планирана за 29 април от 10 ч. 30 мин. в сесийната зала на общината.

Коментирано бе състоянието на гробищните паркове, поддръжката и недостатъчната им площ. Разгледано бе и искането за кастрене и оформяне на дърветата по селската пътна мрежа. Зам.-кметът по „Строителство и екология“ Николай Симеонов информира, че е закупена мобилна дробилка за дърва, която по график ще бъде предоставяна на съответните кметства. Подготвена е проектна документация за закупуване на вишка, за да можем със собствен ресурс да  решим проблема с опасните клони, добави арх. Симеонов. В края на срещата от общинската администрация бяха предоставени указателни табели за нуждите на кметствата по места.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *