COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Гласуване при карантина

Започва приемането на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, съобщават от пресцентъра на Община Шумен.

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 година Община Шумен информирагражданите, че в периода от 24 до 31 март включително, избирателите, които към  4 април 2021 г. ще са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, ще гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различниот тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

В заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се посочват: тритеимена на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният или настоящият адрес, когато е подадено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, телефон за връзка и имейл адрес /ако притежава такъв/.

Заявлението се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник на съответното населено мястолично, по поща, по факс, на имейл адрес mayor@shumen.bg или чрез  интернет страницата на Община Шумен в секция „Е-услуги”. Съобразно начина на подаване то трябва да е:

Към заявлението се прилага пълномощно, написанов свободен текст в случаите, в които документът се подава чрез упълномощено лице.

Образец на заявлението може да се изтегли от официалния сайт на Община Шумен в раздел „Избори”, секция „Избори за народно събрание 2021”.

Подвижни избирателни секции за хора, поставени под карантина, ще бъдат образувани на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. са подадени най-малко 10 заявления от избиратели и постоянният им настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от общинската администрация по населени места въз основа на проверка в Регионалната здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *