С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,799

ГЕРБ: Образование, обвързано с пазара на труда

Д-р Албена Иванова-Неделчева

Цената на знанието. Колко струва то. Измерва ли се в пари? В днешно време все по-актуален става въпросът за истинската цена на полученото знание.

Стойността на знанието е в пряка зависимост от практическата му приложимост и способността на завършващите образованието си да се реализират на пазара на труда.

ПП ГЕРБ има ясна програма, политическа отговорност и визия да продължи с успешните реформи в образованието с фокус върху уменията и мотивацията за учене, дигитална трансформация и ефективен публичен сектор.

Компетентностният подход лежи в основата на всички нива на българското образование. А образователните политики са насочени към стимулирането на процеса за придобиване и развиване на ключови компетентности през целия живот.

Една от най-важните цели е повишаване на грамотността като се ограничи процентът на отпаднали от системата деца и ученици, като се положат усилия, те да останат по-дълго в училище. В изпълнение на това ГЕРБ-СДС разработи и по време на своето управление прилага политиките за:

Доказал се подход в тази насока е обособяването на STEM кабинети в училищата. По този начин на практика се случва следното:

Ето защо ще продължим да защитаваме необходимостта от повече инвестиции за изграждането на  модерни кабинети и лаборатории за обучение по  STEM дисциплини.

Една от най-важните цели пред образователния сектор е да намалим процента на отпаднали от системата на образованието деца и ученици, да положим усилия, те да останат по-дълго в училище, за да намалим неграмотността. Едновременно с това си поставяме за цел да облекчим учебните програми и да увеличаваме практическите занимания.

Водещо място в публичния сектор заема ролята на проектното управление. То е резултат от осъзнатата необходимост за постигане на организационна гъвкавост при реализирането на различни дейности в училищната среда. Съпътстващите ползи са:

При реализирането на проекти от съществена важност е  ангажираността на местната власт, защото тя е сред стратегическите партньори, свързани с учебния процес и дофинансирането на програми и проекти. Местната власт е ключова за поддържането и реновирането на материалната база,  осигуряването на транспорт за учениците.

ПП ГЕРБ е с ясна позиция относно приоритетите в образованието. Ще продължим да работим за многостранното сътрудничество между образователните институции, обмяната на опит и участие в международни проекти, грижа за младите хора и тяхното бъдеще.

 

Пресцентър на коалиция ГЕРБ-СДС – Шумен

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *