С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 167

Въздържайте се от ограничителни мерки

Областният управител д-р Владимир Йолов изиска информация от общините в област Шумен за въведени мерки за ограничаване потреблението на електричество, съобщават от пресцентъра на областната администрация. Според получената информация в общините Шумен, Нови пазар, Смядово, Каспичан и Хитрино към момента не се предвиждат ограничителни мерки, в останалите се планира или е въведен режим на уличното осветление.

Механизмът за компенсиране на повишените цени е регламентиран в Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, приета с решение на Министерски съвет №739/26.10.2021г. и изменена с РМС№771 и РМС№15, както и одобрената Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане с фиксирана сума на един МВтч с РМС№30 от 25.01.2022г, която има компенсаторен ефект и допълва вече предприетите други мерки.

С оглед задълженията на кметовете в качеството им на органи, които изпълняват общинските бюджети, областният управител обръща внимание да спазват бюджетните правила и при затруднения с осигуряването на средства за заплащане на електроенергия, следва да се обърнат към компетентните органи за съдействие-Министерство на финансите и АДФИ. След проверка и липса на нарушения ще се прилага механизъм за компенсация на по-високите сметки.

При наличие на предпоставки, застрашаващи безопасното нощно движение на гражданите или при постъпили сигнали, областният управител ще предприеме съответни действия в рамките на закона.

Областна администрация Шумен е готова при необходимост да окаже съдействие на общините за преодоляване на този проблем.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *