Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

ВиК изгражда нова ГИС

ВиК – Шумен ще внедри в работата си Географска информационна система /ГИС/, която се планира да бъде изградена и въведена в експлоатация не по-късно от 21.12.2023 г., съобщават от пресцентъра на ВиК – Шумен. Проектът е насочен към по-ефективно управление, експлоатация и поддръжка на ВиК мрежите и съоръженията. Целта е новата географска информационна система да се превърне в информационното ядро на дружеството и да улесни и работата с клиентите. Проектът има за цел създаването на единна унифицирана корпоративна система за управление на съоръженията на дружеството, която съдържа информация за водопроводите и каналите, както и останалите ВиК съоръжения до ниво елементи като видове тръби,  кранове, шахти и др.

Географската информационна система дава възможност за съхраняване и осигуряване на информация за ежедневната дейност по експлоатацията и поддръжката на ВиК мрежите и задачите, които изпълняват екипите. „ Изграждането и въвеждането на географската информационна система ще постави управлението на дружеството и оперативната ни работа на съвременно ниво и ще ни даде възможност да планираме и изпълняваме нашите дейности много по-ефективно като в същото време подобри значително работата с клиентите ни. Така ще се намали възможността за човешка грешка и ще се подобри качеството на данните, защото се въвеждат унифицирани бизнес процеси. Важна „придобивка“ от изграждането на ГИС е възможността да се използват т.нар. „исторически данни“, т.е. информация от минали периоди, свързана с експлоатацията и поддръжката на активите“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „ Проектът се финансира от Програма „ Околна среда“ на ЕС“.

Изпълнението на ГИС поставя и редица предизвикателства като  оскъдната или липсваща информация за подземната инфраструктура, както и доколко точна е съществуващата. ВиК – Шумен разполага със значителен обем информация за своите активи и чрез въвеждането на системата ще има възможност да се прецизират данните за тях. Съществуващите съоръжения ще бъдат обследвани, трасирани и идентифицирани като се използват специализирани уреди и апаратура.

Географската информационна система ще притежава функционалности, които дават възможност за подобряване на организацията и изпълнението на  оперативната и инвестиционна дейност на дружеството. Едновременно с това функционалностите ще улеснят значително обслужването на клиентите и контактите им с дружеството.

Системата предлага възможност за интерактивна комуникация с клиентите. Те ще имат възможност, след регистрация, сами да регистрират сигнали за експлоатационни събития. Сигналите ще бъдат разпределяни и обработвани, като потребителите ще бъдат уведомени за работата по сигнала, както и ще могат да получават и изпращат обратна връзка чрез системата и чрез използване на електронна поща. Функционалността за регистриране и проследяване на сигнали включва възможности за следене на срокове за реакция и обработка на сигнали; уведомяване по електронна поща; даване на уникален идентификатор на сигнала, който ще бъде използван при комуникацията с клиента, подал сигнала и др. Подобни функционалности дават възможност за сериозно намаляване на времето за локализиране и отстраняване на авариите и осигуряват по-стриктен контрол върху сроковете и качеството на работа.

С цел законосъобразното обработване на лични данни на клиенти на дружеството, подали сигнал за авария, модулът ще съдържа подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на личните данни на физическите лица. Договорът е подписан на 21.04.2021 г, а срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и се финансира от програма „Околна среда“ на ЕС.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *