С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Бюджетът: 77 милиона

След дълги дебати с 32 гласа “за” и 8 “въздържал се” Общинският съвет гласува бюджет 2018. 77 435 004 лв. ще има Община Шумен през тази година за харчене, за да осигури нормалния ритъм на живот на своите граждани. Толкова ще са и приходите, които кметската управа смята да събере от данъкоплатците, както и да добави към тях трансферите от държавния бюджет. Подкрепата си за бюджета не дадоха 7 съветници от БСП, които при гласуването натиснаха бутона “Въздържал се”, а компания им направи и съветникът от “Атака” Добрин Чайлев.

“Това е бюджет на растежа и финансовата стабилност.” – каза след гласуването заместник-кметът по финансовите въпроси Татяна Костова, която увери шуменци, че средствата заделени за образование, строителство и екология ще подобрят живота в града. Съветникът от БСП Данаил Данчев контрира, че това е консервативен бюджет и не са положени достатъчни усилия за завишаване на приходите от данъци и такса смет. Според него има резерви както в местните приходи, така и във възстановяването на ДДС.

В общата рамка приходите с държавен характер се очаква да бъдат 40 529 191 лв., от които за делегирани държавни дейности са предвидени 38 118 364 и преходен остатък  2 410 827 лв.

Приходите с местен характер се очартават да бъдат 36 905 813 лв., като от имуществените данъци са очаква в хазната да влязат 10 380 000 лв., а от неданъчните приходи – 20 358 435 лв. В това число събраните пари за такса битови отпадъци ще са 6 500 000 лв., а собствените приходи от звената на делегиран бюджет – 656 723 лв.

От централния бюджет в хазната ще влязат още  4 079 500 лв. като общата изравнителна субсидия ще възлиза на 2 594 000 лв. За зимното поддържане и снегопочистванедържавата ще даде само 237 000 лв., което и тази година ще се окаже доста недостатъчно и общината ще трябва да дофинансира дейностите. Целевата субсидия за местни дейности ще е 1 248 500 лв.

От общите разходи в размер на 77 435 004 лв. разходите за делегираните от държавата дейности ще са 40 529 191 лв., а дофинансирането от общината ще възлезе на 1 761 689 лв. Разходите за местни дейности са изчислени за малко над 35 млн лв.

По отрасли от предвидените 38 118 364 лв. за делегирани държавни дейности, разчетените средства за общи държавни служби са 2 322 400 лв., което е 114%. За отбрана и сигурност са предвидени 211 710 лв., което е 90,39% в сравнение с миналата година. За отрасъл Образование са предвидени 26 124 584 лв. или 117,82% спрямо  м.г. Парите за здравеопазване също бележат ръст, макар и минимален. За 2018 г. те ще бъдат 3 048 738 лв. или 114,17%. Малък ръст имат и парите за социални грижи – там сумата е 3 797 422 лв. или 108,61%. С около 300 000 лв. са завишени и парите в отрасъл култура. За там са предвидени 2 613 510 лв., което е 112,12% спрямо предходната година.

В новия бюджет са обезпечени и плащанията по общинския дълг. 375 500 лв. са предвидени за ремонти в селата на община Шумен.

Приоритети в инвестиционната програма на общината ще бъдат инвестициите в реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура и създаване на модерна и европейска градска среда, инвестиции в образованието и инвестиции в укрепване капацитета на общинските предприятия, което да доведе до увеличаване на приходите от дейността им. Всичко за капиталови разходи са предвидени 28 313 516 лв. като от тях 19 421 279 лв. са по европрограми.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *