Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

Бруто – 1010

Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за септември е 1010 лева. През август е била 974 лв., а през юли – 985 лв., съобщават от Териториално статистическо звено „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Средната брутна заплата в областта, обаче, остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2019 г. е 1266 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема тринадесето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1711 лв., а с най-ниско е област Видин – 814 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие с 0.7% до 990 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.4% и „Други дейности“ – с 5.3%, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.1%, „Добивна промишленост“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 3.5%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.1%, спрямо същото тримесечие на 2018 година. Спрямо същия период на 2018 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.1%, а в частния сектор – с 10.0%.

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2019 г. намаляват с 407, или с 0.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 44 545. И по този показател Област Шумен е на 13 място в страната.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *