COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Безработицата расте

Равнището на безработица в Шуменска област през януари 2021 г. е 11,29%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 8595, с 608 лица повече спрямо януари предходната година. В сравнение с декември 2020 г. се отчита  ръст от 0,99% пункта на равнището на безработицата. Този ръст е типичен за началото на година и в резултат на намалената активност на бизнеса и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. е отчетено увеличение с 0,84 процентни пункта.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2219 при 2089 за декември 2020. Равнището на безработица в града е 4,91%, с 0,29 процентни пункта повече спрямо предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо януари 2020 г., броят на безработните се увеличава с 586 лица, а равнището е с 1,30 процентни пункта по-високо.

На работа през януари 2021 г. са постъпили 418 безработни лица. Над 77,8% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар, съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна. През месеца в трудова заетост са устроени 97 младежи на възраст до 29 години, както и 88 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През януари 2021 г. в бюрата по труда от областта са заявени 361 работни места. На първичния пазар са обявени 276 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (154). Следват държавното управление (40), търговията (30), образование (11). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 85 работни места, сочат данните на Бюрата по труда.

____________

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *