С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,924

Безвъзмездно финансиране за Индустриален парк Шумен

11 индустриални парка и зони в десет града: Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище ще получат безвъзмездно финансиране от Министерството на иновациите и растежа.

Общият размер за финансиране за шуменския Индустриален парк е 4 525 769 лв. Размерът на средствата по Механизма е 3 620 615 лв. Общият размер на собственото съфинансиране е 905 153 лв. Средствата ще бъдат използвани за „Развитие на Индустриален Парк Шумен АД, чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори”.

По проекта за развитието на другата Индустриална зона в Шумен „Мадара“ АД са предвидени 26 572 933 лв. Общият размер на финансирането по Механизма е 13 286 466 лв., а собствено съфинансиране е 13 286 466 лв.

Приоритет в кандидатстването са имали проекти на зоните основно в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната. Безвъзмездното финансиране е в размер на близо 207 млн. лв. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа са кандидатствали 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв.

Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г.

4 проекта са за нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г.

По процедурата на МИР по ПВУ бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие.

Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

Списъците с одобрените и резервните проекти можете да видите тук: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *