Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

АС отказа на БСП

Административният съд в Шумен е отхвърлил искането на Коалиция „БСП за България“ за спиране изпълнението на решение на Общинска избирателна комисия – Шумен, с което е обявен за избран за кмет на община Шумен Любомир Христов, издигнат от ПП „Герб“. Това съобщиха от администрацията на съда.

Пред Административен съд Шумен Коалиция „БСП за България“ е оспорила Решение № 294/03.11.2019г. на ОИК – Шумен, с което е обявен за избран за кмет на община Шумен Любомир Христов., издигнат от ПП „Герб“, по повод на което е образувано административно дело № 549/2019г.

Съдебният състав е посочил, че решението на ОИК е административен акт, чието оспорване по съдебен ред не спира изпълнението му и по силата на Изборния кодекс актът подлежи на предварително изпълнение. Съдът е приел, че, за да бъде уважено искането за спиране на изпълнението, молителят следва да докаже, че то би му причинило значителна или трудно поправима вреда, и сериозно би засегнало негови права и законни интереси, равни или противопоставими на защитените с допуснатото предварително изпълнение.

Съобразявайки изложеното в жалбата, решаващият състав е счел, че в нея не се сочат конкретни факти и основания, съобразно посочените законови критерии за спиране изпълнението на акта и при липсата на посочени аргументи за вреди, които могат да настъпят от предварителното изпълнение, не е налице обезпечителна нужда за жалбоподателя. В мотивите си съдът посочва още, че в жалбата и обективираното в нея искане за спиране изпълнението на решението на ОИК не се установява интерес, който по степен на важност да е противопоставим на обществения интерес, защитен от законодателя с допуснатото предварително изпълнение. Наред с това, съдът намира, че неосъществяването на предварителното изпълнение на атакуваното решение би накърнило обществените интереси, тъй като се касае за проведен избор за конституиране на териториален орган на местна власт, какъвто е кметът на общината. Ето защо предварителното изпълнение на оспорения пред съда административен акт несъмнено е в обществен интерес.

По тези съображения искането на Коалиция „БСП за България“ за спиране изпълнението на решението на ОИК – Шумен е възприето за неоснователно и недоказано, и е отхвърлено.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Успоредно с това Административен съд Шумен е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание делото, образувано по жалба на Коалиция „БСП за България“ срещу решението на Общинска избирателна комисия – Шумен за избор на кмет на Община Шумен. То е насрочено за 14:00 часа на 18 ноември.

Коментари

  • зимзелен ноември 13, 2019 в 12:42 pm

    Ако е процедура за обществена поръчка, май обжалването спира изпълнението. Ако е за назначение на човек, не. Аргументи – нямало да навреди. И Каменаров не биваше да е шеф на БНТ, защото преди избора е бил хванат да кара пиян, но поне 2 години получаваше заплата за шеф. Дали по закон ще я връща? Едва ли. Неправомерното лично облагодетелстване според юристите не причинява обществена вреда.
    Мотаят се с решения, протакат, докато хората позабравят за казуса. Или си прехвърлят топката, както правят с кмета на Несебър.
    Е, няма как институциите да имат авторитет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *