Ще гласувате ли на местните избори през октомври?
Да

or

Не
гласували: 183

Топим се бавно

След  1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен, сочат данните, съобщени от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. За... Още

Бракове и разводи

През 2018 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 822 - с 6, или 0.7% повече от предходната година, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. От всички регистрирани бракове 56.3%... Още

Миграцията в цифри

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям... Още