Доволни ли сте от живота си?
Да

or

Не
гласували: 406

Ръст на нощувките

Приходите от нощувки през юли 2018 г. в област Шумен достигат 286.1 хил. лв., които са с 10.7% повече в сравнение със същия месец на 2017 година. Регистрирано е увеличение в приходите от нощувки от български граждани – с 12.6%, и приходите от чужденци – с 3.9%, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Сттистически изледвания – Шумен“.

През юли 2018 г. в област Шумен са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 571. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.3%, а броят на леглата в тях намалява със 7.3%.

През месец юли 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. в област Шумен е 7 302, като от тях 5 889 са на български граждани, а 1 413 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 8.0%. В хотелите са реализирани 69.8% от общия брой нощувки на българските граждани и 92.4% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. в област Шумен са 4 465 души, като в сравнение с юли 2017 г. се увеличават с 10.1%. Пренощувалите български граждани през месеца са 3 615, или 81.0% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (75.4%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.5 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 850, като 91.5% от тях са нощували в хотелите и са реализирали средно по 1.7 броя нощувки.

През месец юли 2018 г. 52.2% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 38.7% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 22.4%. Следват Украйна, Румъния, Германия, Унгария и Франция.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2018 г. в област Шумен е 15.1%, като в хотелите тя е 15.7%, а в другите места за настаняване – 13.8%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *