Доволни ли сте от живота си?
Да

or

Не
гласували: 406

Чистотата се обзавежда

Обществена поръчка „Доставка чрез покупка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“ гр. Шумен“  по две обособени позиции е обявила Община Шумен. Техниката е необходима на новото предприятие, което от тази година обслужва северната част на града. Машините са за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и обезвреждането им, както и за  почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Прогнозната обща стойност на обществената поръчка без ДДС  е 572 302 лв.

Първата позиция предвижда доставка чрез покупка на нова неупотребявана машина – комбиниран багер- товарач с хидрочук.  Стойност, без да се включва ДДС: 121 900 лв.

Втората позиция е за доставка чрез покупка на два броя специализирана техника – нова неупотребявана метачна система с  основна (средна) и две странични четки и водоноска (миеща машина).  Стойността на двете машини без ДДС е 450 402 лв.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 22.10.2018 г. до 17,30 ч.

Офертите ще бъдат отворени на 23.10.2018 г. в 10,00 в Административната сграда на Община Шумен, ет. 3, зала 304.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *