Ходихте ли на море/планина?
Да

or

Не
гласували: 165

На празника на инспекторите

На празника на санитарните инспектори в Шумен РЗИ протестира за достойно заплащане символично с трикольорни ленти на ревера.

Обръщение

Честит празник, колеги!

Събрали сме се днес, на нашия празник, за символичен протест срещу обидно ниското заплащане на труда на служителите в Регионалните здравни инспекции в страната.

В РЗИ – Шумен – териториален орган на Министерство на здравеопазването, който провежда държавната здравна политика на територията на област Шумен и орган комуто е поверена грижата за здравето на населението – работят 68 високо квалифицирани служители – лекари, здравни инспектори, инженери, химици, физици, психолози, технически сътрудници. 22 от тях, т.е. една трета в момента работят за минимална работна заплата, а заплащането на останалите служители е най-ниско в сравнение със заплащането на работещите лица с подобен образователен ценз в системата на здравеопазването.

Заплащането на труда на служителите в РЗИ силно изостана по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации. Заплатите не са актуализирани от 2009 г.,  докато за периода 2009-2018 г. минималната работна заплата в страната е нараснала от 240 лв. на 510 лв., т.е. над 100%.

През 2012 г. процента за прослужено време беше прибавен към основното ни месечно трудово възнаграждение, което доведе до автоматично замразяване на заплатите.

Възнагражденията в РЗИ са на долния праг на таблицата на експертното ниво за съответната длъжност, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Държавната служба на държавните служители в РЗИ – Шумен – това са дългогодишни инспектори с контролни функции и експерти с висока квалификация и отговорности – е свързана с редица ограничения за тях, съгласно Закона за държавния служител и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Във връзка с тези ограничения заплатата е единствения възможен доход при упражняване на професията за държавния служител.

Нарастват изискванията към Регионалните здравни инспекции, задачите и отговорностите на служителите се увеличават по обем и направление, особено след като България стана страна-членка на ЕС и всичко това на фона на напускане на квалифицирани кадри от системата на РЗИ.

За да се компенсират поне частично негативите от 9 годишното неглижиране на проблемите  по отношение на заплащането на труда в Регионалните здравни инспекции в България е необходимо значително увеличение на заплатите и обвързването им с икономически показател, какъвто например е средната или минималната работна заплата за страната.

Вчера следобяд от Министерство на здравеопазването е получена актуализация на бюджета за работни заплати. Посочените проценти в никакъв случай не компенсират дългогодишното подценяване на проблема и не решават все по-задълбочаващите се проблеми със заплащането в структурата на Регионалните здравни инспекции.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *