Доволни ли сте от живота си?
Да

or

Не
гласували: 406

На дневен ред

Председателският съвет на Общинския съвет в Шумен  отхвърли предложението на съветника Добрин Чайлев за повторно обсъждане на Истанбулската конвенция, като недобре мотивирано. На миналата сесия по този въпрос имаше дискусия и съветниците решиха, че въпросът  не е от тяхната компетентност. Поради тази причина на днешното заседание с 0 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и 4 „против“  съветниците отхвърлиха докладната с мотив, че не е необходимо ново обсъждане.

35 точки в дневния ред ще обсъждат на предстоящата сесия общинските съветници в Шумен на 22 февруари. Това бе решено днес  на заседание на Консултативния съвет, свикано от председателя проф. Борислав Беджев. В проекта за дневен ред се предвижда приемане на наредба за изменение и допълнение на на Наредбата за определяне на местните цени и такси на услугите. Според проф. Беджев, обаче, в материала не става въпрос за увеличаване на цените, а за прецизиране на текстове от Наредбата. „В дневния ред е предвидено още обсъждане на промени в три наредби, каза проф. Беджев, но по- интересна е Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество. По отношение на тази наредба бе заведено дело от прокурор, който установи, че не са спазени изисквания от по-висок ранг. Предишният текст даваше възможност на кмета, без решение на ОбС, да извършва разпореждане с имущество в парцели, които са съсобственост на общината и юридичедски или частни лица. Администрацията е установила,  че в още един член на наредбата има такова отклонение и, въпреки че няма протест на прокурора, внасят предложение, с което ще  бъде уеднаквен подходът и практиката по тази наредба“, коментира проф. Беджев.

Другите въпроси от дневния ред се отнасят до отделни сектори от живота на община Шумен  – предложения запродажба на общински жилища,приемане Наредба за прием на ученици в първи клас, на Стратегия за развитие на образованието, отчет на омбудсмана и др. На обсъждане ще бъдат подложени броят на таксиметровите стояни и ще бъдат определени минимални и максимални цени на таксиметровите превози.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *