Доволни ли сте от живота си?
Да

or

Не
гласували: 183

Онкото срещу Касата

Здравната каса е осъдена да плати на “Комплексен онгологичен център – Шумен” ЕООД 198 000 лв. за проведени лечения на болни, за болнична помощ и високоспециализирани медицински дейности за периода март 2015 – февруари 2016 го. До осъдителното решение на Шуменския окръжен съд се стигна, след като здравната каса не платила извършена и отчетена лечебна дейност, тъй като била обозначена като “надлимитна”. НЗОК трябва да плати и лихвите по иска от 1 декември 2016 до окончателното изплащане на сумата.

“Онкото” и РЗОК – Шумен имали сключен индивидуален договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и договор за извършване на високоспециализирани медицински дейности. Касата като възложител имала задължението да плаща определените в договора обеми и цени. От здравната каса обаче отказали да платят за цялата дейност, а платили само тази по месечните лимити за цялата страна, въведени с решение на надзорния съвет на НЗОК.

След завеждането на делото от КОЦ – Шумен в хода на съдебното производство от РЗОК възразили, че касата не дължи парите, защото не били отчетени по надлежния ред в НЗОК и не били удостоверени със съответните първични отчетни документи – фактура, спецификация към нея и първи екземпляри на направленията за хоспитализация, респ. направленията за високоспециализирани медицински дейности. Съдът обаче не е приел този довод. Нещо повече, вещото лице по съдебно-медицинската експертиза, след извършена документална проверка, дало заключение, че извършените медицински дейности са били надлежно документирани и отчетени, без да са направени възражения от РЗОК Шумен.

Спорният правен въпрос по делото е има ли право Националната здравноосигурителна каса да определя лимити, т. е. горни финансови граници за заплащане на извършената от лечебното заведение медицинска помощ за определен отчетен период. По този въпрос съдът е преценил, че съдържанието на договорите между лечебното заведение и НЗОК се определя преди всичко от разпоредбите на закона, с оглед предназначението на договорите да обезпечат своевременно, ефективно и в пълен обем оказване на медицинска помощ на здравноосигурените лица. Правните норми, според съдия Свилен Станчев имат не само дефинитивен характер, но прогласяват безусловното и неотменимо задължение на комплексния онкологичен център като лечебно заведение да извършва лечебните дейности.

Изводът на съдия Свилен Станчев е, че здравноосигурените лица имат право да получат медицинска помощ и лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ на основание сключения с НЗОК договор са задължени да оказват медицинска помощ. Правото на здравноосигурените лица на медицинска помощ е безусловно, неотменимо и произтича само от техния статус на здравноосигурени и потребността им от конкретна медицинска помощ. Това означава, че лечебното заведение не може да откаже медиицинска помощ на здравноосигуреното лице на никакво основание. И тъй като медицинската помощ се дължи на основание статуса на пациента като здравноосигурено лице, това обуславя правото на лечебното заведение, оказало медицинска помощ, да получи заплащане на оказаната медицинска помощ от Националната здравноосигурителна каса, в чийто бюджет постъпват здравноосигурителните плащания.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *