Европа (зелено) или Русия (червено)?
Да

or

Не
гласували: 373

Текстове извън закона

Окръжната прокуратура в Шумен е внесла 7 протеста в Административния съд срещу разпоредби в общински наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от началото на октомври до сега, съобщи говорителят на Апелативната прокуратура във Варна Илка Катрева.. Проверката за законосъобразност е била възложена от Върховната административна прокуратура. Това е поредната порция от атакувани разпоредби, приети от общинските съвети в нарушение на закона.

Прокурорите от Окръжната прокуратура в Шумен са открили текстове в общинските наредби на общините Каспичан, Смядово, Никола Козлево, Велики Преслав, Шумен и Хитрино, които противоречат на Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси.

В тях било предвидено заплащане на режийни разноски от приобретателите при извършване на разпореждане с недвижими имоти. В Закона за местните данъци и такси основанието за заплащане на различни по вид такси е за извършена услуга от съответната община, каквато в случая няма. Така в наредбата е въведена незаконна такса.

В наредбите се регламентира лицата, придобили право на строеж върху общинска земя, да имат възможност да закупуват земята – частна общинска собственост, без търг или конкурс, а единствено по силата на заповед на кмета. Такова изключение в Закона за общинската собственост не е предвидено и в този смисъл наредбите му противоречат.

Предстои насрочване на съдебните заседания по 7-те протеста в Административния съд в Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *