Европа (зелено) или Русия (червено)?
Да

or

Не
гласували: 373

Управление на отпадъците

Членове на сдружението по отпадъците са кметовете на общини

Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен ще се проведе във вторник от 13.30 в зала 203 на Община Шумен, съобщи пресаташето на кметството Роза Енчева. Дневният ред на заседанието предвижда две теми.

По първата ще бъде гласувано искането на община Шумен за отпускане на средства от партидата на община Шумен от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.

По втората тема предстои обсъждане и вземане на решение във връзка с отговора на Агенцията по обществени поръчки относно тълкуване на формулата за определяне на крайна цена за сепариране на отпадъци от общините от РСУО Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *