Имате ли доверие на общинския съвет в Шумен?
Да

or

Не
гласували: 64

Управление на отпадъците

Членове на сдружението по отпадъците са кметовете на общини

Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен ще се проведе във вторник от 13.30 в зала 203 на Община Шумен, съобщи пресаташето на кметството Роза Енчева. Дневният ред на заседанието предвижда две теми.

По първата ще бъде гласувано искането на община Шумен за отпускане на средства от партидата на община Шумен от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г.

По втората тема предстои обсъждане и вземане на решение във връзка с отговора на Агенцията по обществени поръчки относно тълкуване на формулата за определяне на крайна цена за сепариране на отпадъци от общините от РСУО Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.