Ходихте ли на море/планина?
Да

or

Не
гласували: 164

Културата в числа

Към 31 декември 2016 г. в област Шумен действат 10 музея, съобщават от статистиката в изследване на културата в областта. Наличността на фондовите единици е 203.2 хил., като 2.7 хил. от тях са електронни. Спрямо края на предходната година броят на фондовите единици в музеите се увеличава с 0.3 %.

През 2016 г. музеите в областта са посетени от 192.1 хил. души, като 18.4 хил. от тях са чужденци, а 19.7 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2015 г. общият брой посетители се е увеличил със 7.0%. Отчетено е и намаление на чуждестранните посетители със 7.3 %. Персоналът на музеите през 2016 г. е 98 души (86 щатни и 12 извънщатни).

Сценични изкуства
През 2016 г. в държавния драматично-куклен театър в Шумен са организирани 305 представления, посетени от 35.4 хил. зрители, като в сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 3.0 %, а посещенията намаляват с 11.7 %. Средният брой посетители на едно представление намалява от 135 лица през 2015 г. на 116 през 2016 г.
През 2016 г. в шуменска област развиват дейност 2 музикални колектива. Представленията на тези колективи намаляват с 8.8 %, а посещенията – с 11.2 % в сравнение с 2015 г. През 2016 г. са осъществени 35 концерта, организирани от музикална агенция, посетени от 28.6 хил. лица.

Библиотеки
През 2016 г. в област Шумен библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. книги са две, като библиотечният фонд се състои от 1 060.4 хил. единици – книги, вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 8.9 хил., или със 7.8% по-малко от предходната година. Посещенията се увеличават с 3.7 % и достигат 163.0 хиляди. Заетият библиотечен фонд средно на един читател нараства на 29 броя, колкото е и средният за страната зает библиотечен фонд на един читател.

Кино
През 2016 г. в област Шумен са прожектирани 97 филма, а броят на прожекциите е 1 643. Според националността филмите се разпределят, както следва: 6 български, 8 европейски, 80 от САЩ и 3 от други страни. Броят на зрителите през годината е 21.5 хиляди.

Издателска дейност
През 2016 г. в област Шумен са издадени 77 книги с тираж 9 000 екземпляра и 7 брошури с тираж 1000 броя. В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 35.4 %, а средният тираж намалява с 26.5 на сто.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *