От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

77% от предприятията с печалба

Относителен дял на предприятията в област Шумен по икономически сектори и по години

 

За 2017 г. 76.9% от предприятията в областта са приключили с печалба, 12.7% със загуба и 10.4% с нулев финансов резултат. Това сочат данните на Националния статистически институт. Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 6 917 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, или с 0.5% повече в сравнение с 2016 година.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Шумен – 74.7%, следвана от общини Нови пазар – 7.0%, Велики Преслав – 5.1% и Каспичан – 4.9%.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.4%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ този дял е 11.5% и в сектор „Преработваща промишленост” – 9.7%.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 6 367, които са 92.0% от предприятията в областта. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 449, а на средните (от 50 до 249 заети) – 82. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 19.

На територията на община Шумен са извършвали дейност 67.6% от активните нефинансови предприятия в областта.

Нетните приходи от продажби в област Шумен достигат 3 436 млн. лв., като е отчетено увеличение с 9.7% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 44.0%.

Произведената продукция в област Шумен през 2017 г. възлиза на 2 455 млн. лв., като е отчетен ръст от 13.5% спрямо 2016 година. Водещ в областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 59.5% от произведената продукция в областта.

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Шумен са 38 621. Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ – 13 214 и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8 609, които формират 56.5% от общия брой на заетите в областта.

Микропредприятията формират 31.7% от заетите в областта, малките – 23.2%, средните – 17.3% и големите предприятия – 27.8%.

Произведена продукция в област Шумен по икономически сектори и по години:

Заети лица в област Шумен по икономически сектори и по години:

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *