Ще гласувате ли на евроизборите през май?

or

гласували: 276

75 млн. лв. за харчене

Близо 75 млн. лв. е бюджетът на Община Шумен за тази година. От тях приходите с държавен характер са 46 млн. лв., а приходите с местен характер – 30 млн. лв.

На обществено обсъждане в зала 363 на проекта за бюджет на Община Шумен присъстваха кметът Любомир Христов, председателят на Общинския съвет Борислав Беджев, народният представител Димитър Александров, зам.-кметове, неправителствени организации, граждани, журналисти.

Експозе на проекта направи зам.-кметът по финанси Татяна Костова. „Бюджетът за 2019 г е оптимален, балансиран и включва желаното, възможното и необходимото. Желаното е всичко заложено в програмата на кметския екип, идеите на бизнеса и организациите. Възможното включва обезпечаване на всички структури с налични приходи,  а необходимото съдържа всичко, което задължително трябва да обезпечим финансово – европроекти, провеждане на избори, осигуряване на лични помощници, обезщетения и др.“, каза Костова. Според финансист № 1 през 2019 г. общината ще разполага с по благоприятна рамка на бюджета, като в тези 75 млн. лв. не е включен преходния остатък, който ще стане ясно към средата на януари, уточни Костова.

Според проекта за бюджет 2019 от имуществените данъци се очаква в хазната да влязат 10,56 млн. лв., а от неданъчните приходи – 19,35 млн. лв. в т. ч. от такса битови отпадъци 6,5 млн. лв.

Данък върху доходите на физически лица и през миналата, и през тази година, е планиран на 380 000, но изпълнението към ноември 2018 г. е само 145 554 лв. От данък върху недвижимите имоти се плануват да се съберат 3,7 млн. лв., от данък върху превозните средства – 3,9 млн. лв., от данък върху придобиване на имущество – 2,5 млн. лв. от туристически данък – 30 000 лв.

Приходите с държавен характер в общ размер 44,6 млн. лв., което е с 16,62% повече спрямо 2018. Във функция „Образование“ от републиканския бюджет ще постъпят 31,2 млн. лв., което е с ръст 19,45%. Във фунция „Здравеопазване“ парите ще бъдат 3,38 млн. лв. или с 10,96% ръст. В „Социални грижи“ завишението на средствата е с 13,85% или в хазната ще постъпят 3,38 млн. лв. За „Култура“ парите са 2,9 млн. лв. или ръст 11,4%. За функция „Общинска администрация“ парите са 2,18 млн. лв., за кметове и кметски наместници –  382 000 лв. За зимно поддържане и снегопочистване са заделени 260 500 лв., а ръстът е 9,92%. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1,34 млн. лв. което е ръст 7,33%.

Местни разходи за образованието са предвидени 34 млн. лв. – 19 % завишение, за социални дейности -4,9 млн. лв. или 12,70% ръст, за здравеопазване – 4,23 млн. лв. или ръст  8,58.

Общо необходимите бюджетни средства за капиталовата програма през 2019 г. са 6,8 млн. лв. В образованието ще бъдат газифицирани две детски градини – „Златна рибка“ и „Чучулига“ – парите са от преходен остатък и малка добавка от тазгодишния бюджет. В здравеопазването се предвижда газификация на детска ясла № 5 „Буратино“ също с пари от преходен остатък. Предвижда се още ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с 1,5 млн. лв. преведени от МС миналата година и добавка от 300 000 лв. от местния тазгодишен бюджет. Ще продължи реконструкция та на уличното осветление, за което са предвидени 1 лн. лв. 2,1 млн. са предвидени още за довършване на кръстовището по „Марица“ – „Софийско шосе“, „В. Друмев“, „Перуника“.

За ремонт на тротоарни настилки общината ще вложи преходния остатък от 2018 в размер на 488 000 лв. За автоматизирана поливна система край зала „Арена Шумен“ са предвидени 803 076 лв., за рекултивация на съществуващо депо близо 1 млн. лв. Ще стартира и рехабилитацията на пешеходна зона от пл. „Кристал“ до пл. „Освобождение“, за която се предвижда изготвяне на технически проект за 140 000 лв. Ще се работи и по кръстовищата на „Станционна“ и „Цар Освободител“, както и по „Университетска“  – „Ален мак“ и „Цвят Кънчева“.  Предвижда се довършване на ремонта на покрива на зала „Плиска“ за 210 000 лв., както и изготвяне на идеен проект за градския стадион „П. Волов“ в размер на 25 000 лв. Средства са предвидени и за разширяване на гробищните паркове по селата.

Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата в секцията бюджет и финанси. Той ще бъде обсъждан на сесията на Общински съвет на 31 януари.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *