От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 269

555 лева за контейнер

 

555 лв. без ДДС е цената на един контейнер за смет, а общата сума за изработката на 725 броя е 398 750 лв. без ДДС. Това стана ясно след като днес комисия с председател инж. Валентина Йорданова, директор на дирекция „Строителство и екология”, отвори ценовите оферти по обществената поръчка за доставка на съдове за битови отпадъци за град Шумен. Предложената цена е на фирма „Идея А сервиз” ЕООД – София, чиято мостра се представи по-добре по време на тестовете за проверка на механизмите и качеството на изделието през миналата седмица.

Предстои комисията детайлно да разгледа ценовата оферта и да изготви доклад, който да представи на възложителя – кмета на общината Любомир Христов, чрез зам.-кмета Татяна Костова – упълномощено лице по ЗОП. Това ще стане в началото на следващата седмица, каза инж. Йорданова.

Другата фирма кандидат „Комуналтехмаш-97-М” АД, Бургас, бе отстранена и не стигна до отваряне на ценовата оферта, тъй като представената мостра не отговаряше на изискванията на възложителя. Към техническото им предложение не е приложен паспорт на изделието с указания за експлоатация и безопасност, няма удостоверение за качество, гаранционна карта и др.

След публикуване на решението  ще има 14 дни за обжалване.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *