От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

13-о място

 

13-о място в страната заема област Шумен по брой издадени разрешителни за строеж  сред 28-те области в страната.  През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 61 жилища в тях и с 10 125 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 13 204 кв. м РЗП, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156, Бургас – 139, и София – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 290, Варна – 1 923, Пловдив – 1 263, Бургас – 1 113, и Стара Загора – 616.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  в област Шумен намаляват с 28.6%, жилищата в тях – с 22.8%, а общата им застроена площ – със 7.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 24.2%, а общата им застроена площ е по-малко с 19.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са по-малко с 20.0%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – със 140.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 15.3%, а тяхната РЗП е по-малко с 11.4%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Шумен е започнал строежът на 12 жилищни сгради, с 33 жилища в тях и със 7 771 кв. м обща застроена площ и на 23 други сгради с 12 725 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 25.0%, но жилищата в тях са повече с 65.0%, а общата им застроена площ се увеличава със 138.4%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната разгъната застроена площ регистрират спад съответно с 14.8 и 0.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 45.5%, жилищата в тях – със 17.5%, но разгънатата им застроена площ нараства с 63.3%. Няма изменение в броя на започнатите други видове сгради, докато общата им застроена площ е по-малко с 21.6%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 159, София (столица) – 151, Варна – 116, Бургас – 99, и София – 85.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *