Доволни ли сте от резултатите от евроизборите?

or

гласували: 285

Чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. в област Шумен възлизат на 107.8 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2016 година, съобщават т Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. С най-голям обем на ПЧИ е община Шумен с 48.6 млн. евро, следвана от община Нови пазар с 27.2 млн. евро.

Към този период област Шумен се подрежда на 21-во място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 92.6 млн. евро, или с 4.6% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4.4 млн. евро, което е с 1.8% по-малко спрямо 2016 година.

В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. са 0.5 млн. евро.

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2017 г. в област Шумен е „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини” с 50.6 млн. евро. Следват „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване” с 22.0 млн. евро и „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” с 8.8 млн. евро.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *