Доволни ли сте от резултатите от евроизборите?

or

гласували: 285

Търсят директор на туризма

Община Шумен обяви конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие “Туризъм, публични прояви и атракции“.

Минималните изисквания към кандидатите са да имат степен на образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, стаж – над 7 години; управленски опит – над 3 години. Задължително условие е да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

Професионалният опит в областта на туризма ще се счита за предимство,пише още в обявата.

Кандидатите трябва да подадат заявление за участие в конкурс свободен текст,професионална автобиография, диплом за завършено образование, копие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи стаж, както и декларация по образец, че лицето не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност и декларация-съгласие за обработване на лични данни от Община Шумен.

Конкурсът ще се проведе чрез  разработване и защита на Програма за развитието на предприятието за период от три години и събеседване с кандидатите, съгласно утвърдените Правила за провеждане на конкурса за длъжността.

Срокът за подаване на документите – един месец от публикуването на обявата.

С кандидата, спечелил конкурса, ще бъде сключен срочен трудов договор, за срок от три години.

Документите се подават в стая № 237 на Община Шумен.

За справки: тел. 054/857 642

Обявата е поместена на сайта на Община Шумен в секция „Конкурси“.

 

Коментари

  • Руслан февруари 13, 2019 в 2:30 pm

    Свършиха ли Иванките, че с конкурс го търсят?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *