От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Спад на безработицата

8,2% е равнището на безработица в Шуменска област към септември . В сравнение със същия период на 2018 г. безработните са с 972 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,2 процентни пункта, съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Варна.

От началото на годината броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни е намалял с 1742 лица. В края на месец септември 2019 г. техният брой е 6207, със 49 по-малко спрямо предходния месец.

В град Шумен равнището на безработица в града през септември 2019г. запазва нивото си от предходния месец – 2,9%, а броят на регистрираните безработни през месеца е 1309. При сравнение със същия месец 2018 г. се отчита спад с 0,1 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 55 лица на регистрираните безработни.

През периода януари-септември 2019 г. на работа в област Шумен са постъпили 5231 безработни лица. Само през месец септември в заетост са включени 661 безработни лица. Над 86% са намерили реализация на първичния трудов пазар. През септември 2019 г. продължиха действията за устройване на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 131 младежи до 29 г. възраст. През септември 2019 г. на работа са устроени и 152 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През септември 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 569 работни места. На първичния пазар са обявени 493 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (180). Следват образование (148), държавно управление (56), административни и спомагателни дейности (34). По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 76 работни места.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *