Ще подкрепите ли политически проект на Слави Трифонов?
Да

or

Не
гласували: 610

Спад в строителството

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 31 жилища в тях и 4 172 кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 8 054 кв. м РЗП, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 35.0%, броят на жилищата в тях – с 49.2%, а общата им застроена площ – с 58.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната обща застроена площ също регистрират спад съответно с 46.0 и 39.0 %.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са по-малко с 18.8%, броят на жилищата в тях – с 16.2%, а разгънатата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 30.8%, а тяхната РЗП е по-малко с 62.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 220, София (столица) – 213, Варна – 107, София – 107, и Бургас – 96. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 906, Пловдив – 1 389, Бургас – 620, Кърджали – 600, и Варна – 582. По този показател област Шумен е на  16-то място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2019 г. в област Шумен е започнал строежът на 8 жилищни сгради, с 25 жилища в тях и с 4 039 кв. м обща застроена площ и на 19 други сгради с 5 420 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 33.3%, жилищата в тях – с 24.2%, а общата им застроена площ – с 48.0%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната разгъната застроена площ регистрират спад съответно със 17.4 и 57.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 20.0%, но жилищата в тях се увеличават с 47.1%, а разгънатата им застроена площ нараства с 224.9%. Броят на започнатите други видове сгради е повече с 5.6%, докато общата им застроена площ е по-малко с 4.0%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 153, Варна – 119, София (столица) – 110, Бургас – 107 и Стара Загора – 70.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *