От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Случаите на омбудсмана

Иван Капралов, обществен посредник на Шумен

Омбудсманът Иван Капралов се срещна със стотици проблеми на шуменци, част от които не се отнасяха дори до общинската администрация, но бяха проблеми на местните граждани, които той се опита да разреши – от цената и качеството на водата, с които лично се ангажира, през зелената система на Шумен, та дори до Истанбулската конвенция. Общото му становище обаче е, че има какво още да се желае от общинската администрация, която все още е длъжник на шуменци.

В случая „Ненчев“, както го е  назовал общественият посредник, става дума за необходимостта от продължаващо благоустрояване на ул. „Първи май“ в кв. „Дивдядово“. Повече  от три месеца, при задължителен 30-дневен срок, отговор от общинска администрация няма, а по сигнала не е работено. В жалбата се посочва, че през годината са извършени строителни дености по улицата, които не са стигнали до последните адреси. Жалбоподателят иска информация дали благоустрояването ще продължи и изказва опасения, че, ако това не се случи, има опасност за компрометиране на канализационните шахти. Едва след намесата на обществения посредник вече има решение благоустрояването на ул. „Първи май“ в Дивдядово да продължи през тази година, сочи в становището си към отчета на омбудсмана кметът Любомир Христов.

Според Капралов, случаят „Ненчев“ е достатъчно илюстративен за това, че продължава практиката да се трупат сигнали и жалби, които не се обработват в срок. Това води до основателно недоволство от страна на гражданите и подхранва разбирането за липса на административно обслужване, сочи Капралов.

Случаят „Радославова“ пък има още по-голяма давност. Гражданката се жалва от огромна стара  липа в непосредствена близст до къщата ѝ. Обективните затруднения по премахването на дървото и намесата на омбудсмана е довело до повторен оглед  и последващо премахване. Това трае година и три месеца след подаването на първия сигнал, признава в становището си кметът  Христов.

Според Капралов случаят „Радославова“ е един от десетките, свързани с по-голямата тема за задълбочаващите се проблеми с липсата на цялостна програма за поддържане на зелената система на града. Той е част и от развилата се през лятото на 2018 г. обществена дискусия около премахването на дървета. „Липсата на цялостна визия за поддръжката и развитието на зелената система често поставя общинските експерти и работниците от общинското предприятие в ситуацията на заложници, които не могат да решат подобни конкретни казуси. Затова препоръчвам на Общинския съвет да влезе в правомощията си по Наредбата за изграждане и опазване на зелената система и да обсъди създаването и финансирането на целева програма за модернизиране на градското озеленяване“, пише в отчета си Капралов.

Случаят „Йовова“ не касае общинската администрация, защото жалбата е свързана с мобилен оператор, който отказва да прекрати  изтекъл потребителски договор. В нейното положение обаче са били мнозина шуменци, което е дало повод на обществения посредник да се намеси.

„По случая бе образувана проверка, която констатира, че става дума за вътрешни правила за финансова дисциплина в компанията, които нямат нищо общо с противоправно поведение от страна на потребителя. Тези аргументи бяха изложени в писмен вид до централата на компанията, която в срок от три дни преразгледа случая и взе решение да прекрати въпросния договор“, пише в отчета си Капралов.

В становището си към отчета на омбудсмана кметът Любомир Христов потвърждава посочените случаи и забавената реакция от страна на администрацията, но потвърждава, че ще продължи да търси мнението на обществения посредник при решаването на основни проблеми на шуменци.  „Работата на институцията „Обществен посредник” в община Шумен е в интерес и на хората, и на администрация. В тази връзка  внесеният в Народното събрание проект за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), регламентиращи дейността на общинските обществени посредници, са необходими и навременни“, пише още в становището си кметът Христов.

Отчетът на обществения посредник Иван Капралов ще се гледа на общинската сесия на 28 февруари.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *