Доволни ли сте от резултатите от евроизборите?

or

гласували: 285

Санкция за 700 000 лв.

Финансова санкция в размер на на 713 762 лв. наложи на Община Шумен  Управляващият орган на ОП „Региони в растеж”. Причината е открити нередности при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“.

Проектът включва основен ремонт на 4 градски училища –  СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“ и НУ „Ил. Р. Блъсков” на обща стойност 13 млн. лв. Заради допуснатите нарушения 10% от сумата – 418 529 лв., се удържат от парите за ремонт на СУ „Трайко Симеонов“. 5% от допустимите разходи, което са 149 516 лв., е корекцията за СУ “Васил Левски”. 5% и е санкцията за ремонта на СОУ „Панайот Волов“ – 145 717 лв. За ремонта на НУ „Ил. Р. Блъсков“ няма задържане на суми.

Проверката е била извършена след подадени сигнали в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тя е установила незаконосъобразно отстраняване на участници при процедурите по ЗОП.

Управляващият орган е констатирал, че бенефициентът, община Шумен, е допуснал нарушения, във връзка с проведените открити процедури по ЗОП, изразяващи се в незаконосъобразно определени критерии за възлагане на поръчките, тъй като съдържат незаконосъобразни методики за оценка на участниците, не сочат точни указания за определяне на оценката по показателите, не дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации и не дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите.

Общината е внесла жалба срещу санкцията, съобщиха от Административния съд в Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *