Ще подкрепите ли политически проект на Слави Трифонов?
Да

or

Не
гласували: 384

Ръст на активите

 

 

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 292 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.0%, съобщават от ТСБ Североизток, отдел “Статистически изследвания – Шумен”. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 152 млн. лева, което е с 34.4% повече спрямо 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 51 млн. лева, което в сравнение с предходната година е с 18.5% повече.

В сектор „Строителство“ през 2017 г. инвестициите за ДМА са 7 млн. лв., или с 55.9% по-малко в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, както и в машини, производствено оборудване и апаратура, като относителните им дялове нарастват съответно с 3.2 и 5.6 пункта повече в сравнение с предходната година.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *