Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 281

Ръст на активите

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 363.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 24.1%, съобщават от пресцентъра на Териториално статистическо бюро- Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 178.0 млн. лева, което е със 17.1% повече спрямо 2017 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 61.7 млн. лева, което в сравнение с предходната година е повече с 27.2%.

В сектор „Строителство“ през 2018 г. инвестициите за ДМА са 21.4 млн. лв., или с 201.2% повече в сравнение с 2017 година, сочи статистиката.

През 2018 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 5.7 пункта в сравнение с предходната година.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *