Използвате ли дърва/въглища за отопление?

or

гласували: 631

Правилник за инвитро

Правилникът за организацията и реда за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми бе приет на днешното съвместно заседание между здравната и правната комисия на Общински съвет – Шумен. Той ще бъде публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане.

Според  документа, право да кандидатстват ще имат семейства, лица живеещи на семейни начала, както и необвързани жени след становище на специалист по репродуктивна медицина. Общината ще финансира частично предварителните изследвания, които РЗОК не заплаща. Финансовата помощ ще бъде в размер до 1500 лв. еднократно за годината и ще се предоставя срещу предоставени на общината документи за похарчените средства.

Средствата за подпомагане ще се определят в бюджета на общината за всяка календарна година. Други допълнителни суми ще се набират и от дарители в специална сметка.

Според приетия проект за Наредба всеки кандидат ще има право да получи финансово подпомагане не повече от три пъти.  Кандидатите трябва да са български граждани като задължително е единият да има постоянен и настоящ адрес в Община Шумен, да не страдат от тежки психични заболявания. Кандидатите ще попълват и декларации, че не са поставени под запрещение, ще представят лично заверено копие на медицинската документация и експертно становище, доказващи необходимостта от извършване на изследвания и процедури по асистирана репродукция, които не се поемат от Центъра за асистирана репродукция и НЗОК.

Седемчленна комисия, чийсто председател ще бъде зам.-кметът по здравеопазаване, ще разглежда документите и ще се произнася по тях при пълна конфиденциалност. Комисията ще заседава не по-малко от три пъти годишно Решенията ще се вземат явно, с обикновено мнозинство от приссътващите на заседанието членове на комисията.

Председателят на комисията прави статистически отчет пред ОбС за изразходваните средства при пълна конфиденциалност.

Проектът за Наредба ще бъде обсъждан на редовната юнска сесия на Общинския съвет.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *