Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 251

По средата

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564. По този показател област Шумен се нарежда на 14-то място сред 28-те области в страната, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради със 79 жилища в тях и с 10 899 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 66 други сгради с 16 474 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.5%, жилищата в тях – с 21.0%, а общата им застроена площ – с 8.7%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава нарастване със 17.9%, а общата им застроена площ е по-малко с 67.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта са по-малко с 26.3%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 36.2%, а разгънатата им застроена площ – с 63.8%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 13.8%, докато тяхната РЗП намалява с 50.8%.

През третото тримесечие на 2018 г. в област Шумен е започнал строежът на 16 жилищни сгради, с 20 жилища в тях и с 3 260 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради с 12 779 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 5.9%, жилищата в тях – с 41.2%, а общата им застроена площ – с 31.3%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 8.0%, а тяхната РЗП е по-малко с 66.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях – с 35.5%, но разгънатата им застроена площ нараства с 15.9%. Броят на започнатите други видове сгради бележи спад от 22.9%, докато общата им застроена площ е повече с 32.6%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 182; София (столица) – 181; Варна – 113; София – 84 и Бургас – 77.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *