Използвате ли дърва/въглища за отопление?

or

гласували: 360

Осигуровки за абитуриентите

От Националната агенция по приходите напомнят на близо 1 400-те абитуриенти от област Шумен, които завършиха образованието си през 2019г., че трябва да се осигуряват сами за здраве докато станат студенти редовно обучение или започнат работа. До 26 август /по закон е до 25-то число, но тази дата се пада неработен ден/ те трябва да подадат декларация образец 7 в НАП, с която еднократно декларират, че ще се осигуряват сами за здраве, както и да платят здравната си вноска за месец юли. Изключение правят тези млади хора, които веднага след завършването на образованието си са започнали работа и се осигуряват от работодателите си, напомнят от шуменския офис на НАП.

В летния период между завършване на 12-и клас и започване на академичната година във ВУЗ обаче, младите хора не попадат в нито една от двете категории “ученици” или “студенти”. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване, които са в размер на 22,40 лева на месец, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права.

Декларация образец 7 е задължителна и за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. Подаването на декларацията става лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или най-бързо и лесно – по интернет с персонален идентификационен код (ПИК).

От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 август  2019 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 25 септември. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. или  по телефона на  цената на градски разговор от цялата страна на номер 0700 18 700. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *