Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 252

Обсъждат новото райониране

Заседание на Областния съвет за развитие се проведе днес в Шумен, свикано от областния управител проф. Стефан Желев, който е и негов председател.

В дневния ред бяха разгледани новите моменти в проекта  на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Те бяха представени от Павлина Алексова, ст. експерт в Дирекция „Стратегическо планиране и програми“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Павлина Алексова

Според вносителите България ще бъде разделена на четири планови района: Югозападен, където влиза София, Тракийско-Родопски, Черноморски, където влиза Шумен и Дунавски, който е и най-големият. Според Алексова, районите са изградени в съответствие естествените, историческите, географските, културните, транспортните и икономическите особености и развитие. Това деление ще създаде устойчивост в дългосрочен план, добре балансирани показатели, възможности за развитието на големи стратегически обекти, каза в презентацията си Алексова. Тя не можа да отговори как това деление ще се отрази на общините и бизнеса и направи уговорката, че тези въпроси ще бъдат регламентирани в Правилника за прилагане на промените в Закона за регионалното развитие.

На заседанието бяха обсъдени добри практики, проблеми при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Шефът на местното РУО Светлана Милева обяви, че от обходените 1000 адреса на 700 не са намерени да живеят семейства, а от останалите 300 в училище са върнати 22 деца. Тя не можа да отговори и на въпроса колко са неприбраните в училище деца в областта, под предлог, че бройката непрекъснато се меняла. Иначе призова кметовете и общините да поемат водещата роля за прибиране на учениците в училище като включат и социалните дирекции.

Иванка Петрова, кмет на Община Смядово представи положителни практики по прибирането на проблемни ученици в училище.

Кметът на Смядово Иванка Петрова представи добри практики в общината, която ръководи. Учениците от горните курсове при показан успех и поведение получават безплатно от общината правото да изкарат шофьорски курсове. При 7-8 деветокласници в предходни години в клас сега имаме 25 ученици, което потвърждава правилното ни решение, каза Петрова. Тя разказа още, че е предприела  лично посещения в семействата с проблемни деца. „И това дава резултат, особено като подходя с по-сериозен тон. Скоро предоставихме гарсониера на майка с 4 деца с уговорката, че ще живее там, ако децата ходят на училище. Личните срещи помагат, пишем актове, определяме глоби и това дава резултат, заяви Петрова.

Хрисимира Христова

Като последна точка съвещанието обсъди  Междинен доклад за мониторинг и оценка и Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен (2016-2020). Тя бе представена от Хрисимира Христова от Областната управа. Отчетено бе, че специализираните институции  и домове са закрити и на тяхно място се изграждат нови жилища от семеен тип, подкрепящи центрове или ЦНСТ и др. подходящи за живота на хора с увреждания или самотни възрастни.  Програмата търпи развитие и всяка община сама решава какъв тип подкрепящи мерки да предприеме.

Коментари

  • зимзелен ноември 3, 2018 в 2:55 pm

    Всички с изключение на софиянци не искат София в района си. И с право. София се развива като тумор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *