От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Нови социални жилища

Община шумен ще изгражда нови социални жилища.

Община Шумен обяви обществена поръчка  „Изпълнение на СМР за строеж на многофамилни жилищна сграда с  50 бр. социални жилища и 1 бр. жилище за хора в неравностойно положение“ в кв. „Тракия“ . Поръчката се финансира с европейски средства и е обявена в притурката към Официалния вестник на Европейския съюз, както и на сайта на Агенцията за обществени поръчки..

Прогнозната обща стойност  на обекта , без ДДС е 2 2500 000 лв.

Поръчката предвижда избор на изпълнител – строител, за сградата, която ще се намира между  улиците „Одрин“(от запад) и „Н.Й.Вапцаров“ (от юг). Северно от сградата е предвиден открит паркинг за 40 автомобила, място за контейнери за смет. Източно от сградата е предвидено да се изгради детска площадка.

По задание на възложителя сградата се състои от две огледалноеднакви секции – А и Б. Всяка секция ще има по 5 жилищни етажа и полувкопан сутерен.

При строителството ще се приложи монолитна носеща конструкция: стоманобетонови безгредови плочи с колони, а стените ще се изпълнят с тухли и външна топлоизолация, съгласно приложени детайли по част Енергийна ефективност. Върху топлоизолацията ще бъде изпълнена мазилка и фасадна боя с цветове съгласно графичната част. Покривът е плосък върху стоманобетонова плоча, с вътрешно водоотвеждане на повърхностните води. Дограмата е PVC със стъклопакети за жилищната част (в т.ч. и остъклените лоджии).

Продължителността на изграждането на двете секции е 18 месеца.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 08.03.2019 г. до 17,30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 11.03.2019 г. в 10,00 в Административната сграда на Община Шумен, заседателна зала 304, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *