От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Не достигат доктори

В област Шумен осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 30.1 на 10 000 души от населението, при средно за страната 42,4, което е с 12.3 пункта по-ниска от средната за страната. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 5.7, с 0.3 пункта по-ниска от средната за страната, а осигуреността с лекари по дентална медицина в област Шумен е 6.6 на 10 000 души от населението, при 10,3 за страната. Това сочат данните на ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания Шумен.

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души от населението, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).

В структурата на лекарите по специалности  в област Шумен, най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 99 или 19.1% от всички лекари в областта, следвани от: Кардиология – 7.3%, Акушерство и гинекология – 6.6%, Спешна медицина и Хирургия – по 6.0%, сочат данните на статистиката.

Към 31.12.2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Шумен практикуват 518 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 960, като 670 (69.8%) от тях са медицински сестри. Фармацевтите са 4, а работещият друг персонал, с немедицинско образование е 832 души.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. в област Шумен е 508.3 на 100 000 души от населението, при 759.6 за страната.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *