Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 251

Кмет и областен срещу КЕВР

Кметът Любомир Христов не приема предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ увеличение на цената на водата от 1 януари 2019-та година. Той призовава членовете на комисията да преосмислят решението си на предстоящото открито заседание на 17 декември. В свое становище до председателя на комисията Иван Иванов, кметът посочва, че преди да се стигне до увеличение на цената на водата за потребителите, регулаторът трябва да провери как се изпълняват бизнес планът на ВиК оператора и програмата за оптимизиране на дейността и подобряване на ефективността в работата на водното дружеството. Начисляването на инфлацията при определяне на увеличението на цената за 2019-та година може да има нормативно основание, но за гражданите на Шумен то е неприемливо заради недоброто качество на предлаганите услуги най-вече в областта на водоснабдяването – влошено качество на подаваната питейна вода, чести аварии по мрежата, които водят до спиране на водоподаването за потребителите, пише в позицията на кмета. Според Любомир Христов цената на услугата за гражданите не трябва да се превръща в основен инструмент за подобряване на работата във ВиК и за инвестиции в сектора.

В текста се посочва още, че изграждането на пречиствателна станция за питейна вода за гр. Шумен и подмяната  на  магистралния  довеждащ водопровод от яз. Тича е приоритет за сегашното ръководство на общината. Христов припомня, че за три години са положени много усилия, за да получи Шумен необходимите за това средства по Оперативната програма “Околна среда” за периода 2014-2020. “Подкрепихме 5-годишния бизнес-план на ВиК, защото без него нямаше да можем да се включим в прединвестиционните проучвания на регионалното министерство. Ние бяхме  първата община, която представи готов работен проект за пречиствателната станция. В прединвестиционните проучвания освен изграждане на ПСПВ е предвидена и подмяна на довеждащия водопровод. Всичко това е изключително важно за града. Инвестицията за пречиствателната станция е на стойност 22 млн. лева, а за довеждащия водопровод е близо 60 млн. лева – средства, които нито държавата, още по-малко общината би могла да осигури през следващите години.”, се казва още в позицията на градоначалника.

Кметът припомня още, че най-оспорваната част от бизнес-плана на водното дружество беше за цената на водата и нейното увеличение през този период. “И тогава, и сега продължавам да смятам, че процентът на нарастване е необосновано висок от гледна точка на потребителите. Освен това, няма как най-високата цена в страната да бъде определяна като социално поносима за Шумен и не съм сигурен, че подобно определение се основава на конкретни статистически данни. И отново ще кажа, че според мен цената на услугата за гражданите не трябва да се превръща в основен източник на средства за оптимизиране на работата във водния сектор. Още по-неприемливо е това увеличение, преди да са започнали реалните строителни дейности по изграждането на пречиствателната станция за питейни води и подмяната на магистралния  водопровод от язовир Тича.”

Позицията на общинското ръководство ще бъде депозирана писмено в Комисията за енергийно и водно регулиране от зам.-кмета по строителство и екология Боян Тодоров. Инж. Тодоров ще участва в откритото заседание на комисията на 17 декември и ще представи публично аргументите на общината срещу така предложеното увеличение на цената на водата.

Кметът Любомир Христов се обръща към областния управител Стефан Желев и председател на Асоциацията по ВиК, както и към обществения посредник Иван Капралов с покана да се включат в заседанието и също да защитят интересите на шуменци.

Днес областният управител проф. Стефан Желев изпрати писмо до председателя на КЕВР със становището си, в което изразява несъгласието си с публикувания доклад от дирекция „ВиК услуги“ и дирекция „Правна“ на КЕВР, предвиждащ увеличение  на комплексната цена за битови и приравнени към тях потребители на 3,400 лв./м3 с ДДС.

Според проф. Желев това поредно увеличение на цената на ВиК услугите, макар и обусловено от отчетения инфлационен индекс, е необосновано и несправедливо за качеството на услугата, която се предоставя от оператора. „Като областен управител и председател на Асоциацията по ВиК-Шумен поех отговорността за развитието на ВиК сектора и изразих положително становище за одобряване на Бизнес плана за развитие на ВиК Шумен за регулаторен период 2017-2021 година, с оглед необходимостта от създаване на условия за реализацията на големи ВиК инвестиционни проекти за област Шумен. Не мога обаче да се съглася с ново увеличение на цената на услугата, тъй като все още предишното увеличение не е довело до търсените положителни резултати и няма подобряване на качеството на услугите и на общото състояние на ВиК системите и съоръженията“, се казва в становището на областния управител до председателя на КЕВР.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *