Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 252

Интернет и шуменци

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Шумен са анкетирани 83 обикновени домакинства и 180 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от дванадесет населени места – 5 града и 7 села, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изледвания – Шумен“.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на нформационно-комуникационни технологии /ИКТ/ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 70.5% от домакинствата в област Шумен (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет  в домовете си. За периода 2010-2018 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 45.3 процентни пункта.

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Кърджали (84.4%), а с най-нисък – област София (51.3%). По този показател област Шумен заема 13-то място сред всички 28 области в страната.

Използване на интернет от лицата

През 2018 г. в област Шумен 62.7% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично (63.6% средно за страната). Относителният дял на лицата, използващи регулярно интернет, е най-висок в област София (столица) – 76.8%, а най-нисък в област София – 44.0%.

Почти няма разлика в регулярното използване на интернет при мъжете и жените в област Шумен – съответно 62.9 и 62.4% (средно за страната – 64.9% при мъжете и 62.4% при жените).

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като е регистрирана правопропорционална зависимост между образователното равнище и честотата на използване на глобалната мрежа. Докато 100.0% от лицата с висше образование и 77.6% от лицата със средно образование в областта са регулярни потребители, то едва 34.0% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Използване на интернет от лицата за взаимодействие с публични институции

През настоящата година 11.5% от лицата в област Шумен (22.2% средно за страната) използват интернет за взаимодействие с органите на държавната и местната власт (получаване на информация от уебсайт на публичната администрация; изтегляне и/или подаване онлайн на официални документи или формуляри). Този дял е най-висок в област Видин (37.6%), а най-нисък в област Разград (3.6%).

Електронна търговия

През 2018 г. в Североизточния район (области Варна, Добрич, Търговище и Шумен), относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 навършени години, които са купували или поръчвали стоки или услуги по интернет през последните дванадесет месеца, достига 25.6% (20.8% средно за страната).

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *