От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Еко санкции

105 проверки са извършили през юни от РИОСВ – Шумен. От тях 72 са планови,  33 – извънредни. През отчетния период са съставени 3 акта за установени административни нарушения, от които 1 е за нарушение  на Комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда, 1 за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 за нарушение на Закона за водите. В рамките на осъществения контрол са издадени 68 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.  

За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал 2 наказателни постановления. Първото е на „Родна индустрия 91″ ЕООД в размер на 10 000 лв. за неизпълнение на описаните условия в Комплексното разрешително и нарушение на Закона за опазване на околната среда. Второто наказателно постановление е за неизпълнение на предписания и нарушение на Закона за водите от „Хаддат милк”. Фирмата е санкционирана с глоба от 1 000 лева.  

За периода са събрани средства в размер на общо 8676 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 7123 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 1553 лв. Общо 1242 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Попово –  822 лв.  

10 сигнала и жалби от граждани са постъпили в РИОСВ – Шумен през месеца. 3 са проверките по сигнали за замърсяване с отпадъчни води, 2 проверки са направени за замърсяване на атмосферния въздух и 2 – за замърсяване с отпадъци и изгаряне.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *