Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 272

Данък при завършен груб строеж

Данък за недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. Това напомнят от Общинската данъчна служба в Шумен, във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси, влезли в сила от 01.01.2020 г.

Подлежат на деклариране (по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ) всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж. От данъчната администрация напомнят още, че съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *