Одобрявате ли новогодишната реч на президента Румен Радев

or

гласували: 251

,,ВИНС ИН ХОК“ ще чисти снега

Обществена поръчка  за зимно поддържане на район „Север“ в Шумен  чрез договаряне без предварително обявление е открила Община Шумен. Поканата за участие е изпратена само към една фирма – ,,ВИНС ИН ХОК“ ЕООД.

Мотивите за избора на процедура по договаряне са свързани с факта, че на обявената обществена поръчка в предходната процедура не се е явил нито един кандидат.

Прогнозна стойност на поръчката, без  ДДС е 300 000 лв.

Поръчката „Зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улици, тротоари и територии за обществено ползване в град Шумен, район Север, е за периода от датата на сключване на Договор до 31.12.2020 г. Приоритетно снегопочистване на улиците се предвижда по линиите на градския транспорт и улици с интензивно движение, улици, на които се намират детски, учебни, здравни заведения и обществени институции.

Зимното поддържане, според поръчката, обхваща уличната мрежа, пътни съоръжения на територията на град Шумен. То включва снегочистене (патрулно и периодично) на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на улиците против хлъзгане: разпръскване на минерални материали и химически вещества, изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно до 500м., обход за оценка проходимостта на улиците при зимни условия, поставяне на нови знаци, когато е необходима промяна на организацията на движението при затваряне на определен маршрут, събиране и предаване информация за състоянието на уличната мрежа, осигуряване при необходимост на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни през зимния период.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *