От кого сваляте доверието?Премиера(<-) или Президента(->)?

or

гласували: 239

Асфалт за Велики Преслав

С откриване на строителна площадка във Велики Преслав стартира проект: „Изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Отец Паисий” и ул. „Йоан Екзарх”. Общата стойност на договора, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., е 583 275 лева с ДДС.

Начало на мащабния ремонт даде кметът на общината д-р Александър Горчев. Той отбеляза, че преди да започнат дейностите по подмяна на асфалтовата настилка и тротоарите, със средства от ПУДООС и от общинския бюджет са били сменени старите водопроводи, което е дълготрайна инвестиция, в посока подобряване на инфраструктурата във Велики Преслав. Изпълнението на проекта ще подобри и достъпа до старините, тъй като улица „Отец Паисий” е основна транспортната артерия до археологическия резерват, отбеляза още кметът Александър Горчев.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е фирма „Маридел 2012” ЕООД, гр. Етрополе. Рехабилитацията на двете улици трябва да приключи в рамките на близо три месеца.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *